familie

Christenen zien er zo uit

December 2020

Christenen zien er zo uit


Als de wereld naar je kijkt, christen, wat zien ze dan? Zien ze een toegewijde volgeling van Jezus Christus? Zie je eruit als een christen?

Er zijn veel eigenschappen die een christen vormen. Hieronder staan ​​enkele kenmerken van christenen in de Bijbel. Zij zijn: Kinderlijk geloof, vreugde, moed en genot

Kinderlijk geloof:
Jezus zei dat een persoon naar hem moet komen met nederigheid zoals die van een kind om het koninkrijk te ontvangen. (Lucas 18:17) Als kind keek ik naar mijn ouders met verwachting en vertrouwen. Het was mij op die jonge leeftijd duidelijk dat ik niet voor mezelf kon zorgen. Ik was niet voldoende voor de taak. Ik was te klein, te zwak, te jong, te onervaren, te dom. Bijbelse christenen kijken naar Christus met kinderlijk vertrouwen, totale afhankelijkheid en volledige oprechtheid. Er is geen terughoudendheid. Ze springen met beide voeten in. Er is geen grensoverschrijdende over het hek.

Vreugde:
Christenen zijn blij. Er zijn geen verveelde of saaie christenen in de Bijbel. Jezus had grote vreugde in het leiden van een vruchtbaar leven volgens de wil van Zijn Vader. Het doel van zijn leer was om zijn volgelingen een overvloedig leven te geven, geen bevredigend leven. (Johannes 15:11) De christelijke weg is nooit somber, want Jezus verlangt dat de vreugde van zijn discipelen compleet is.

De christenen in de eerste kerk waren blij. Ze ontmoetten elkaar elke dag op de tempelhoven en deelden hun maaltijden in hun huizen met vreugde en vrijgevigheid. Dit waren eenvoudige maaltijden, niet bedoeld om op te zetten, maar om te genieten van het gezelschap van hun broeders en zusters in Christus. (Handelingen 2:46)

Moed:
Moed is die zekere vrijmoedigheid die wordt gekenmerkt door de zekerheid, het gezag en de openhartigheid van de apostelen. Bijbelse christenen waren moedig. Ze deelden het evangelie van Jezus Christus gemakkelijk en gretig. Ze waren niet verlegen en afstandelijk en maakten zich zorgen of de luisteraars hen zouden geloven. Ze verklaarden de waarheid van het evangelie en maakten zich geen zorgen of ze voldoende onderwijs hadden genoten of dat ze intelligent genoeg klonken. Het goede nieuws delen was een voorrecht, geen plicht. (Handelingen 4:13)

Genot:
Al deze eigenschappen gecombineerd tonen vreugde in de Heer. Bijbelse christenen verheugen zich op de heilige dag van de Heer. In Jesaja 58 wordt gezegd dat als iemand zich op de sabbat verheugt en het eervol noemt, hij zijn vreugde in de Heer zal vinden. God eert degenen die Hem eren
Naamwoord: een hoge mate van plezier of genot; vreugde
Iets dat veel plezier geeft
Werkwoord: veel plezier hebben; geniet ervan
De persoon die verheugt in de Heer zal merken dat zijn verlangens in overeenstemming komen met Gods wil. God zal op zijn beurt hem de verlangens van zijn hart geven. (Psalm 37: 4)

Als de Heer zich op de manier van een man verheugt, maakt hij zijn stappen stevig. (Psalm 37:23)

De psalmist zegt: 'Ik heb plezier in uw besluiten; Ik zal je woord niet verwaarlozen. ' (Psalm 119: 16)

Opnieuw zegt de psalmist: "Laat uw medelijden tot mij komen, opdat ik leef, want uw wet is mijn vreugde. “(Psalm 119: 77)

En "Als uw wet niet mijn vreugde was geweest, zou ik ten onder zijn gegaan aan mijn ellende." Psalm 119: 2

Ben je overweldigend blij met de Heer omdat Hij je heeft gekleed in de glorie van redding? (Jesaja 61:10)

Zijn de woorden van God jouw vreugde? Verslindt u ze? (Jeremia 15:16)

God is bij je en kan machtig zijn om te redden. Hij verheugt zich in en verheugt zich over u. (Zefanja 3:17)


Christian, kijk in de spiegel. Inventariseer je houding. Vertrouw je Jezus volledig - zoals een kind zou doen? Ben je blij en moedig? Geniet je van God, van zijn heilige dag en van zijn geboden? Vraag Hem om je te helpen deze eigenschappen nu te realiseren en te ontwikkelen om het overvloedige leven te gaan leiden dat Jezus voor jou had gepland.

Nederlandse christelijke video ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ Getuigenissen van christenen (December 2020)Labels Artikel: Christenen zien er zo uit, Christelijk Leven, Christen, Jezus Christus, volgeling van Jezus, kinderlijk geloof, vreugde, moed, verrukking, christenen zien er zo uit, Christus, Jesaja, Luke, de bijbel, bijbelse totale afhankelijkheid, hoe een christen eruit ziet, Christenen zien er zo uit

Schoonheid Populaire Berichten

E-boek Cockatiels
Huis & Tuin

E-boek Cockatiels

Versla de kou in Costa Rica
reizen & cultuur

Versla de kou in Costa Rica

Loofah zout scrub zeep

Loofah zout scrub zeep

hobby's en ambachten