boeken & muziek

Creativiteit Offertes

December 2020

Creativiteit Offertes 1. "Het geheim van creativiteit is weten hoe je je bronnen kunt verbergen."
  - Albert Einstein
 2. "De eentonigheid en de eenzaamheid van een rustig leven stimuleert de creatieve geest."
  - Albert Einstein
 3. "Het uiten van je enthousiasme kan jaren van creatief leven toevoegen aan je tijd op aarde."
  --Marsha Sinetar
 4. "Liefde is altijd creatief, angst altijd destructief."
  - Stel Fox in
 5. "Koffie: creatieve aanstekervloeistof."
  - Floyd Maxwell
 6. "Er is dan zowel creatief lezen als creatief schrijven."
  --Ralph Waldo Emerson
 7. "Geluk ligt in de vreugde van prestatie en de spanning van creatieve inspanningen."
  - Franklin D. Roosevelt 32e president van de Verenigde Staten
 8. "Van creatieve geesten is altijd bekend dat ze elke vorm van slechte training overleven."
  --Anna Freud (1895-1982)
 9. "Creativiteit betekent geloven dat je grootheid hebt."
  --Dr. Wayne W. Dyer
 10. "Je humeur doet er niet echt toe. Sommige van de beste creatieve werken worden gedaan op de dagen dat je het gevoel hebt dat alles wat je doet gewoon rotzooi is."
  - Julia Cameron
 11. "Er is geen twijfel dat creativiteit de belangrijkste menselijke bron van allemaal is. Zonder creativiteit zou er geen vooruitgang zijn en zouden we voor altijd dezelfde patronen herhalen."
  - Edward de Bono

  Sterrennacht (Editor's Choice)

 12. "Genius is in wezen creatief; het draagt ​​het stempel van de persoon die het bezit."
  - Anne Louise Germaine de Stael (1766-1817)
 13. "De creatieve persoon, de persoon die zich verplaatst van een irrationele bron van macht, moet het feit onder ogen zien dat deze macht antagoneert. Onder alle oppervlakkige lof van de creatieve is de wens om te doden."
  - May Sarton (1912-1995) Amerikaanse auteur, dichter
 14. "Voor een creatieve schrijver is bezit van de waarheid minder belangrijk dan emotionele oprechtheid."
  - George Orwell (1903-1950) Engelse romanschrijver, criticus
 15. "Succes hangt vooral af van mensen. Bouw relaties, teams, partnerschappen - en motiveer mensen om bij te dragen. Cultiveer leiderschap, creativiteit, uitmuntendheid. Luister; zoek nieuwe ideeën en advies."
  - Ruth Scott
 16. "Elke activiteit wordt creatief wanneer de doener erom geeft het goed te doen of beter te doen."
  - John Updike

 17. "Lezen, na een bepaalde leeftijd, leidt de geest te veel af van zijn creatieve bezigheden. Elke man die te veel leest en zijn eigen hersenen te weinig gebruikt, valt in luie denkgewoonten."
  - Albert Einstien
 18. "Luisteren is een magnetisch en vreemd iets, een creatieve kracht. De vrienden die naar ons luisteren zijn degenen waar we naartoe gaan, en we willen in hun straal zitten. Wanneer er naar ons wordt geluisterd, creëert het ons, maakt het ons ontvouwen en uitbreiden ."
  --Dr. Karl Menninger
 19. "Creativiteit is een centrale bron van betekenis in ons leven ... [en] wanneer we erbij betrokken zijn, voelen we dat we vollediger leven dan tijdens de rest van het leven."
  --Mihaly Csikszentmihalyi


 20. "Als we onze zielen niet voeden, verdorren ze, en zonder ziel houdt het leven op betekenis te hebben. Het creatieve proces verschrompelt in de afwezigheid van voortdurende dialoog met de ziel. En creativiteit is wat het leven de moeite waard maakt om te leven."
  - Marion Woodman
 21. "Creativiteit is niet het vinden van iets, maar het er iets van maken nadat het is gevonden."
  - James Russell Lowell (1819-1891) Amerikaanse dichter, criticus, redacteur, diplomaat
 22. "Creativiteit is onze ware aard; blokken zijn een onnatuurlijk dwarsbomen van een proces dat even normaal en zo wonderbaarlijk is als het bloeien van een bloem aan het einde van een slanke groene stengel."
  - Julia Cameron
 23. "Om een ​​echte relatie met onze creativiteit te hebben, moeten we de tijd en zorg nemen om het te cultiveren."
  - Julia Cameron

  Creatieve momenten

 24. "Creativiteit is jezelf toestaan ​​fouten te maken, kunst is weten welke je moet houden." --Scott Adams
 25. "Het principe van het gebruik van interactiviteit als een bouwer van creativiteit is niet beperkt tot computergames. Zodra we ons volledig bewust zijn van dit principe, kunnen we manieren vinden om overal interactiever te worden. We kunnen gesprekken met onze familie en vrienden interactiever maken dan zij ooit. Hoe doordachter onze vragen worden, hoe interactiever de gesprekken. "
  - Steve Chandler 100 manieren om jezelf te motiveren
 26. "Artistieke creativiteit is een draaikolk van verbeelding die wervelt in de diepten van de geest."
  - Robert Toth
 27. "Creativiteit komt voort uit de spanning tussen spontaniteit en beperkingen, de laatste (zoals de rivieroevers) dwingt de spontaniteit in de verschillende vormen die essentieel zijn voor het kunstwerk of gedicht."
  --Rollo May
 28. "Hoewel we de gave van het leven hebben, lijkt het mij de enige tragedie om een ​​deel van ons te laten sterven, of het nu onze geest, onze creativiteit of onze glorieuze uniekheid is."
  --Gilda Radner
 29. "De creatieve persoon wil alles weten. Hij wil van alles weten: oude geschiedenis, negentiende-eeuwse wiskunde, huidige productietechnieken, bloemschikken en varkensfutures. Omdat hij nooit weet wanneer deze ideeën misschien samenkomen om een ​​nieuw idee te vormen. Het kan zes minuten later of zes maanden of zes jaar later gebeuren. Maar hij heeft er vertrouwen in dat het zal gebeuren. "
  ~~ Carl Ally

 30. "Creativiteit is uitvinden, experimenteren, groeien, risico's nemen, regels overtreden, fouten maken en plezier maken."
  ~~ Mary Lou Cook

 31. "Creativiteit is in wezen een eenzame kunst. Een nog eenzamere strijd.Voor sommigen een zegen. Voor anderen een vloek. Het is in werkelijkheid het vermogen om in jezelf te reiken en vanuit je ziel een idee voort te slepen. "
  ~~ Lou Dorfsman

 32. "Verbeelding is belangrijker dan kennis. "
  ~~ Albert Einstein

 33. "De benen zijn de wielen van creativiteit."
  ~~ Albert Einstein

  Creatieve decoratie
 34. "Van creatieve geesten is altijd bekend dat ze elke vorm van slechte training overleven."
  ~~ Anna Freud

 35. "De meeste mensen sterven voordat ze volledig zijn geboren. Creativiteit betekent geboren worden voordat iemand sterft."
  ~~ Erich Fromm

 36. "We proberen geen ideeën te hebben, liever ongevallen. Om te creëren, moet je jezelf ontdoen van elke artistieke gedachte."
  ~~ Gilbert George

 37. "Vanwege hun moed, hun gebrek aan angst, zijn zij (creatieve mensen) bereid om dwaze fouten te maken. De echt creatieve persoon is iemand die gek kan denken; zo iemand weet heel goed dat veel van zijn geweldige ideeën zullen blijken te zijn waardeloos. De creatieve persoon is flexibel - hij is in staat om te veranderen als de situatie verandert, om gewoonten te doorbreken, besluiteloosheid en veranderingen in omstandigheden onder ogen te zien zonder onnodige stress. Hij wordt niet bedreigd door het onverwachte zoals rigide, onbuigzame mensen zijn. "
  ~~ Frank Goble

 38. "Het lijkt veilig om te zeggen dat er geen significante ontdekking, echt creatief denken, plaatsvindt met betrekking tot problemen waarover de denker lauw is."
  ~~ Mary Henle


 39. "Is niet de enorme kracht bij mannen van de impuls tot creatief werk op elk gebied juist vanwege hun gevoel een relatief kleine rol te spelen in de schepping van levende wezens, die hen constant aanspoort tot een overcompensatie in prestatie?"
  ~~ Karen Horney

 40. "Onze zintuigen zijn inderdaad onze deuren en ramen op deze wereld, in zeer reële zin de sleutel tot het ontsluiten van betekenis en de bron van creativiteit."
  ~~ Jean Houston

 41. "Creativiteit vertegenwoordigt een wonderbaarlijke samenkomst van de ongeremde energie van het kind met zijn schijnbaar tegengestelde en vijand - het gevoel van orde dat wordt opgelegd aan de gedisciplineerde volwassen intelligentie."
  ~~ Norman Podhoretz

 42. "Een origineel is een creatie gemotiveerd door begeerte. Elke reproductie van gemotiveerde originelen moet noodzakelijk zijn. Het is geweldig dat wij de enige soort zijn die zinloze vormen creëert. Creëren is goddelijk, reproduceren is menselijk."
  ~~ Man Ray

 43. "Als alles gezegd en gedaan is, kan monotonie immers de beste voorwaarde voor schepping zijn."
  ~~ Margaret Sackville

 44. "Het is verstandig om te leren; het is goddelijk om te scheppen."
  ~~ John Saxe

 45. "De persoon die referentiekaders kan combineren en verbanden kan leggen tussen ogenschijnlijk niet-verwante gezichtspunten is waarschijnlijk degene die de creatieve doorbraak maakt."
  ~~ Denise Shekerjian

 46. "Onze huidige obsessie met creativiteit is het resultaat van ons voortdurende streven naar onsterfelijkheid in een tijdperk waarin de meeste mensen niet langer geloven in een leven na de dood."
  ~~ Arianna Stassinopoulos

  Creatieve kans
 47. "De dingen die we het meest vrezen in organisaties - schommelingen, verstoringen, onevenwichtigheden - zijn de primaire bronnen van creativiteit."
  ~~ Margaret J. Wheatley

 48. "Ik heb nooit geaccepteerd wat veel mensen zo vriendelijk hebben gezegd - namelijk dat ik de natie inspireerde. Hun wil was vastberaden en meedogenloos en, zoals bewezen, onoverwinnelijk. Het was aan mij om het uit te drukken."
  ~~ Winston Churchill

 49. "Alleen door alles wat zich binnenin bevindt, uit te drukken, komen zuivere en zuivere stromen."
  ~~ Brenda Ueland

 50. "Maak je geen zorgen over de incarnatie van ideeën. Als je een dichter bent, zullen je werken ze zonder je medeweten bevatten - ze zullen zowel moreel als nationaal zijn als je je inspiratie vrijelijk volgt."
  ~~ Vissarion Belinsky

 51. "Alle literatuur is politiek."
  ~~ LeVar Burton

 52. "Engelse literatuur is een soort training in sociale ethiek. Engels traint je om met een geheel van informatie om te gaan op een manier die bevorderlijk is voor actie."
  ~~ Marilyn Butler

 53. "Wanneer we lezen over mensen die zich op bepaalde manieren gedragen, met de goedkeuring van de auteur, die zijn gedrag aan dit gedrag dankt door zijn houding ten opzichte van het resultaat van het gedrag dat hij zelf regelt, kunnen we worden beïnvloed om ons op dezelfde manier te gedragen. "
  ~~ T. S. Eliot

 54. "Mensen verdienen het niet om goede geschriften te hebben; ze zijn zo blij met het slechte."
  ~~ Ralph Waldo Emerson

 55. "De achteruitgang in de literatuur duidt op een achteruitgang in de natie. De twee houden gelijke tred met hun neerwaartse neiging."
  ~~ Johann Wolfgang Von Goethe

 56. "Ik bewoon echt een systeem waarin woorden in staat zijn om de hele structuur van de regering te schudden, waar woorden machtiger kunnen zijn dan tien militaire divisies."
  ~~ Vaclav Havel

 57. "We zullen niet stoppen voor onderzoek, en het einde van al ons onderzoek zal zijn om aan te komen waar we begonnen zijn en de plaats voor de eerste keer kennen."
  ~~ T.S. EliotHoe kan je een offerte creatief presenteren? (December 2020)Labels Artikel: Creativiteit Citaten, Citaten, creativiteit, citaten, citaten, creatief, elementsofstyle